Välkommen till Murklans förskola en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.

fredag 27 november 2015

Hagen - Plus-Plus


Just nu är det mycket plus-plusbygge i leken på Hagen. I denna konstruktionslek får barnen in matematik, träning av finmotorik, logiskt tänkande och samarbete. 

Hagen - Besök på biblioteket


På vägen till biblioteket hittar barnen många olika typer av mönster till exempel asfalt, galler och däckspår. På förskolan pratar vi mycket om att vara en bra kompis, att alla människor är olika både till utseende och sitt sätt att vara. På biblioteket lånade vi därför kompisböcker och böcker om att vara olika. 

onsdag 11 november 2015

Mönster

Barnen ser mönster och former överallt. När pedagogen har ny ryggsäck, ropas det spontant: du har en ny ryggsäck med sicksack-mönster. En 3-åring leker med byggmaterial och visar sitt bygge som blev ett mönster.

fredag 6 november 2015

Mönster i musik och dans






Denna vecka har vi haft fokus på att höra mönster i musik och dansa efter mönster. Många barn har förstått att musiken bygger på olika mönster och de fick själva prova på att trumma mönster.